Geberit logo

SE

Geberit PushFit

Rördelar

Kopplingar

1

Reduceringar

Övergångsvinklar

1

T-rör

1

Övergångar ej löstagbara

2

Övergångar och anslutningar, löstagbara

3

Anslutningar

2

Grenrör med instickningsanslutning

3

Fördelare med gängad anslutning

5

Värmeanslutningar

4

Produkter

0

Reservdelar

1

Ditt aktuella område

Sverige

© 2024 Geberit AB

UtgivareRättsligtDatasekretessFörsäkringar