Geberit logo

SE

Geberit PushFit

Rördelar

Kopplingar

1

Reduceringar

1

Övergångsvinklar

1

T-rör

1

Övergångar ej löstagbara

2

Övergångar och anslutningar, löstagbara

3

Anslutningar

2

Grenrör med instickningsanslutning

3

Fördelare med gängad anslutning

5

Värmeanslutningar

Produkter

2

Reservdelar

2

Ditt aktuella område

Sverige

© 2024 Geberit AB

UtgivareRättsligtDatasekretessFörsäkringar