Geberit logo

SE

Geberit Mapress Therm

Rördelar

Muffar

3

Reduceringar

2

Böjar

5

T-rör

5

Övergångar ej löstagbara

10

Övergångar och anslutningar, löstagbara

Kompensatorer

2

Förslutningar

2

T-rör för värmeelement

1

Värmeanslutningar

4

Förslutningar för värmeelement

1

Produkter

7

Reservdelar

1

Ditt aktuella område

Sverige

© 2024 Geberit AB

UtgivareRättsligtDatasekretessFörsäkringar