Geberit logo

SE

Apparatanslutningar för toaletter, urinaler och bidéer

Vattenlås för urinaler

Vattenlås

4

Snäckformade vattenlås

5

Vattenlås

Spolrörsförlängningar

2

Rak anslutning

4

Anslutningsböjar

1

Produkter

0

Reservdelar

2

Ditt aktuella område

Sverige

© 2024 Geberit AB

UtgivareRättsligtDatasekretessFörsäkringar