Geberit logo

SE

Geberit Mapress Koppar

Geberit Mapress Koppar

Muffar

4

Reduceringar

2

Böjar

5

T-rör

Invändig cirkulation

4

Korsrör

3

Övergångar ej löstagbara

10

Övergångar och anslutningar, löstagbara

10

Förslutningar

2

Anslutningar

2

T-rör för värmeelement

1

Värmeanslutningar

7

Produkter

3

Reservdelar

1

Ditt aktuella område

Sverige

© 2024 Geberit AB

UtgivareRättsligtDatasekretessFörsäkringar