Geberit logo

SE

Geberit FlowFit

Rördelar

Kopplingar

2

Reduceringar

1

Böjar

1

T-rör

4

Invändig cirkulation

4

Övergångar ej löstagbara

11

Övergångar och anslutningar, löstagbara

11

Förslutningar

1

Anslutningar

1

Fördelare med gängad anslutning

6

Värmeanslutningar

3

Produkter

41

Reservdelar

4

Ditt aktuella område

Sverige

© 2024 Geberit AB

UtgivareRättsligtDatasekretessFörsäkringar