Geberit logo

SE

Aggregatanslutningar för tvättplats och köksvask

Vattenlås för handfat

Vattenlås

2

Vattenlås med skiljevägg för handfat

8

Vattenlås med skiljevägg för handfat, kompaktmodell

8

Dolda vattenlås

Handfatsanslutningar

9

Rak anslutning

1

Anslutningsböjar

3

Skydd

4

Anslutningar

2

Packningar

2

Produkter

2

Reservdelar

1

Ditt aktuella område

Sverige

© 2024 Geberit AB

UtgivareRättsligtDatasekretessFörsäkringar