SE
Information

Du använder en gammal webbläsare som inte längre stöds av oss och kan därför inte längre utnyttja alla funktioner. Vi rekommenderar att du besöker vår onlinekatalog med en aktuell webbläsare.

Stäng
System
Serier
Nyheter
Skapa ny lista
Avbryt
Ditt meddelande har skickats.
Stäng

Geberit plantätning för spolventil för synliga cisterner och inbyggnadscisterner

Geberit plantätning för spolventil för synliga cisterner och inbyggnadscisterner

Kontaktformulär

Artiklar (1)

{"productId":"PRO_145479","name":"Geberit plantätning för spolventil för synliga cisterner och inbyggnadscisterner","description":null,"gallery":{"name":null,"description":null,"list":[{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_636560","orientation":"PrimaryImageJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/65/60/DAS_636560_20201007_131130.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/65/60/DAS_636560_20201007_131130.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/65/60/DAS_636560_20201007_131130.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/65/60/DAS_636560_20201007_131130.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/65/60/DAS_636560_20201007_131130.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/65/60/DAS_636560.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/65/60/DAS_636560_20201007_131130.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_636558","orientation":"PerspectiveDrawingJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/65/58/DAS_636558_20171016_121153.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/65/58/DAS_636558_20171016_121153.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/65/58/DAS_636558_20171016_121153.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/65/58/DAS_636558_20171016_121153.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/65/58/DAS_636558_20171016_121153.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/65/58/DAS_636558.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/65/58/DAS_636558_20171016_121153.jpg"},{"type":"IMG_TYPE_Product","key":"DAS_100860","orientation":"FrontViewJPG","productThumbnailSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnailSmall/08/60/DAS_100860_20180413_155841.jpg","productThumbnail":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/08/60/DAS_100860_20180413_155841.jpg","productSmall":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductSmall/08/60/DAS_100860_20180413_155841.jpg","productMedium":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductMedium/08/60/DAS_100860_20180413_155841.jpg","productLarge":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductLarge/08/60/DAS_100860_20180413_155841.jpg","productEps":"https://cdn.data.geberit.com/eps/08/60/DAS_100860.eps","downloadUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/08/60/DAS_100860_20180413_155841.jpg"}]},"variant":{"name":null,"sku":null,"url":null,"image":null,"price":null,"priceOld":null},"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"articles":{"articlesList":[{"articleCode":"816.418.00.1","mainImageUrl":"https://images.data.geberit.com/image/upload/f_auto,t_ProductThumbnail/65/60/DAS_636560_20201007_131130.jpg","systems":null,"attributeValues":[{"attributeId":"ATT_245544","value":"7972295","rawValue":"7972295","unit":[]},{"attributeId":"ATT_10935","value":"63 mm","rawValue":"63","unit":[{"encoding":"geberit","value":"mm"}]},{"attributeId":"ATT_10942","value":"32 mm","rawValue":"32","unit":[{"encoding":"geberit","value":"mm"}]}],"state":{"indicator":null,"from":null,"replacementFor":null,"replacedBy":null,"orderRelated":false,"phasingOut":false,"new":false},"variantId":"PRO_145479_816.418.00.1","tenderTextLink":null,"zipCadDrawingsLink":"/sv-SE/zip/cad-drawings/article/816.418.00.1","zipPhotosDrawingsLink":"/sv-SE/zip/photos-drawings/article/816.418.00.1","availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF]"],"cadDrawings":true}}],"attributesList":[{"attributeId":"ATT_245544","name":"RSK nr.","type":"essential"},{"attributeId":"ATT_10935","name":"d, ø","type":"technical"},{"attributeId":"ATT_10942","name":"di, ø","type":"technical"}],"articlesListSize":1},"technicalDataList":{"list":[]},"additionalInformation":{"list":[]},"scopeOfDelivery":{"included":[],"notIncluded":[],"hasScopeOfDelivery":false},"characteristics":{"list":[]},"applicationPurposes":{"list":[{"name":"För synliga cisterner AP10.xxx (tillverkningsår 1962–1987), AP020.000 (1984–2000) och AP124 (tillverkningsår 1990–1995)","url":"/sv-SE/products/search?application_purposes=RAT_145603","sequence":1},{"name":"För AP123, AP127 och AP130 synliga cisterner","url":"/sv-SE/products/search?application_purposes=RAT_145605","sequence":2},{"name":"För AP140 synliga cisterner","url":"/sv-SE/products/search?application_purposes=RAT_102220","sequence":3},{"name":"För inbyggnadscisterner typerna 10.800 (tillverkningsår 1975–1987) och 110.800 (tillverkningsår 1988–1997)","url":"/sv-SE/products/search?application_purposes=RAT_145594","sequence":4},{"name":"För Geberit inbyggnadscisterner med manövrering uppifrån (tillverkningsår 1996–1998)","url":"/sv-SE/products/search?application_purposes=RAT_145596","sequence":5},{"name":"För Artline inbyggnadscisterner (tillverkningsår 1999–2005)","url":"/sv-SE/products/search?application_purposes=RAT_145598","sequence":6},{"name":"För UP300 inbyggnadscisterner (tillverkningsår 2002–2007)","url":"/sv-SE/products/search?application_purposes=RAT_145601","sequence":7},{"name":"För Kappa inbyggnadscisterner 15 cm","url":"/sv-SE/products/search?application_purposes=RAT_102280","sequence":8},{"name":"För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm","url":"/sv-SE/products/search?application_purposes=RAT_102377","sequence":9},{"name":"För Omega inbyggnadscisterner 12 cm","url":"/sv-SE/products/search?application_purposes=RAT_145732","sequence":10}]},"accessories":{"list":[]},"canBeCombinedWith":null,"spareParts":{"list":[]},"documents":{"list":[]},"videos":{"list":[]},"apps":{"list":null},"pdfUrl":"/sv-SE/pdf/product/PRO_145479","zipUrl":"/sv-SE/zip/product/PRO_145479","seriesUrl":null,"shareUrl":"http://catalog.geberit.se/sv-SE/PRO_145479.html","seriesName":null,"showAccessoriesSection":false,"showCanBeCombinedWithSection":null,"showApplicationPurposesSection":true,"hasTenderText":false,"availableZipOptionsFormData":{"dxf":true,"dwg":false,"dxf_3D":false,"dwg_3D":false,"iges_3D":false,"step_3D":false,"sat_3D":false,"obj":false,"csv":true,"datasheet":true,"documents":false,"overviewtables":false,"photos":true,"tendertext":false,"selectedOptions":["CSV","DATA_SHEET","PHOTOS_DRAWINGS","CAD_DRAWINGS[DXF]"],"cadDrawings":true},"accessoriesOverview":{"list":[]},"intendedUseOverview":{"list":[]}}
Hämta CAD-ritningar
Avbryt

Användningsändamål
Klicka på ett användningsändamål för att söka efter fler produkter

Ett fel har inträffat i Geberit ID-tjänsterna. Försök logga in igen senare.