Geberit logo

SE

Geberit kromstålskoppling

Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Main gallery image
Main gallery image
Main gallery image

Min lista (0)


Artiklar

Klicka på ikonen med de tre punkterna för att se fler alternativ för varje produkt.

Tekniska data

Material

Rostfritt stål

Användning

Klicka på ett användningsändamål för att söka efter fler produkter

För byggnadsavloppFör fastighetsdräneringFör anslutning av rörledningar och rördelar av samma eller olika material

Egenskaper

Klicka på en egenskap för att söka efter fler produkter

Dokument

DokumenttypDokumentSpråk

Ditt aktuella område

Sverige

© 2024 Geberit AB

UtgivareRättsligtDatasekretessFörsäkringar