Geberit logo

SE

Geberit Pluvia reservdelsset, belastningsbart

Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Main gallery image
Main gallery image
Main gallery image

Min lista (0)


Artiklar

Klicka på ikonen med de tre punkterna för att se fler alternativ för varje produkt.

Användning

Klicka på ett användningsändamål för att söka efter fler produkter

För gröna takFör senare takstrukturer på omvända tak, belastningsbara eller gröna tak

Egenskaper

Klicka på en egenskap för att söka efter fler produkter

Leveransomfattning

  • Galler

  • Klinkerram och gallerhållare

  • Kraftfördelningsskiva

  • Schaktrör kan avkortas

  • Infästningsmaterial

Dokument

Din inmatning gav inga resultat

Reservdelar

Ditt aktuella område

Sverige

© 2024 Geberit AB

UtgivareRättsligtDatasekretessFörsäkringar