Geberit logo

SE

Nytt

Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial

Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Main gallery image
Main gallery image
Main gallery image

Min lista (0)


Artiklar

Klicka på ikonen med de tre punkterna för att se fler alternativ för varje produkt.

Tekniska data

Driftstemperatur

-30 – +180 °C

Material

Fibre composite material

Användning

Klicka på ett användningsändamål för att söka efter fler produkter

För tappvatten kallt och varmtFör kylnings- och uppvärmningsvatten utan frostskyddsmedelFör kylnings- och uppvärmningsvatten med frostskyddsmedelFör klimatkallvatten utan frostskyddsmedelFör klimatkallvatten med frostskyddsmedelFör uppvärmningsvatten för fjärrvärme ≤ 120 °CFör uppvärmningsvatten för fjärrvärme ≤ 140 °CFör mättad ånga ≤ 120 °CFör industri- och processvattenFör ultrarent vattenFör regnvatten med pH-värde > 6,0För grå- och svartvatten med pH-värde > 6,0För havsvattenFör släckningsvatten (vått)

Översikter över användningar

Ditt aktuella område

Sverige

© 2024 Geberit AB

UtgivareRättsligtDatasekretessFörsäkringar