Geberit logo

SE

Geberit Mapress presslingor [2XL], i låda

Thumbnail image
Thumbnail image
Main gallery image
Main gallery image

Min lista (0)


Artiklar

Klicka på ikonen med de tre punkterna för att se fler alternativ för varje produkt.

Användning

Klicka på ett användningsändamål för att söka efter fler produkter

För ACO 203XL pressenheterFör pressning av Geberit Mapress pressrördelar

Leveransomfattning

  • Presslingor

  • ZB 221 mellanback [2XL]

  • Rengörings- och smörjmedel

  • Insticksdjupsmall med markörpenna

  • Låda

Dokument

DokumenttypDokumentSpråk

Reservdelar

Ditt aktuella område

Sverige

© 2024 Geberit AB

UtgivareRättsligtDatasekretessFörsäkringar